Menunggu...

BAIK DAN HALAL ADALAH SYARAT DITERIMANYA DO'A

Allah tidak menerima harta kecuali harta yang baik dan halal.
Hal teragung yang menghasilkan amal yang baik bagi seorang Mukmin ialah makanan yang baik berasal dari sumber yang halal. Dengan makanan yang baik amalnya jadi berkembang.

Ada sebagian amal perbuatan dan perkataan seorang hamba yang tidak diterima, hal itu karena pelakunya terjatuh dalam larangan atau menyepelekan syarat atau rukun dari amalan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya. Maka harus dipahami makna tidak diterimanya suatu amalan seperti itu yang dipahami oleh para ulama.

Tidak diterimanya suatu amalan memiliki dua makna:

1. Tidak diterima dalam artian tidak mendapat pahala dan ganjaran, namun amalan yang wajib tidak gugur darinya.
2. Tidak diterima dalam artian tidak sah dan batal.

Sebab-Sebab Dikabulkannya do'a:

1. Lama bepergian.
2. Terjadi keusangan pada pakaian dan penampilan dalam bentuk kusut berdebu.
3. Menegadahkan kedua tangan ke langit.
4. Terus menerus berdo'a kepada Allah Ta'ala dengan mengulang-ulang kerububiyahan-Nya.

Sebab-Sebab Doa Tidak Dikabulkan:

Mengkonsumsi sesuatu yang haram baik makanan, minuman atau pakaian, dan memberikannya kepada orang lain.

Untuk penjelasan yang lebih lengkap silahkan baca bukunya ...

Syarah Arba'in An-Nawawi hlm. 223-242
Penulis : Yazid bin Abdul Qadir Jawas
Penerbit : Pustaka Imam Asy-Syafi'i
Cet. I/ April 2011 M
Ukuran : 17 x 24 cm
Tebal : xvi + 878 hlm.
ISBN 978-602-8062-80-0
Kertas QPP (standar Al-Qur'an) ... Lebih sejuk di mata ..
Harga : Rp 140.000,-

Mau? Silahkan pesan ....
http://pustakaimamsyafii.com/syarah-arbain-an-nawawi.html

 

 

 

Data Anda