Menunggu...

Fathul Bari | Paket 3 (jilid 15-21)

Pembesar gambar

kode: (FB 15)-(Fb 21)

Harga : Rp 980,000

  • Paket 3 (jilid 15-21) 
  • Jilid 15 : Kitab Haji Bag. 2.  
  • Jilid 16 : Kitab Umrah; Terhalang dalam menyempurnakan Haji, Sanksi berburu di Tanah Haram, Keutamaan kota Madinah.  
  • Jilid 17 : Kitab Puasa, Shalat Tarawih, Keutamaan Lailatul Qadar, I'tikaf.  
  • Jilid 18 : Kitab Jual Beli  
  • Jilid 19 : Kitab Salam, Syuf'ah Ijarah, Hawalah; Kaalah, Utang Piutang , dll.  
  • Jilid 20: Kitab Perihal Kedzaliman; Perkongsian; Penggadaian;pembebasan Budak; Hibah.  
  • Jilid 21 : Kitab Kesaksian; Perdamaian; Syarat; Wasiat  

Note :

* Saat ini PIS Online hanya menerima pembayaran dari 2 kurs : US Dollar dan Rupiah

Penulis : Ibnu Hajar al-Asqalani


Seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul Fathul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari. 

Kode Buku

FB 15
FB 16
FB 17
FB 18
FB 19
FB 20
FB 21
 
ISBN
978-602-8062-855/ Jilid 15
978-602-8062-862/ Jilid 16
978-602-8062-879/ Jilid 17
978-602-8062-886/ Jilid 18
978-602-8062-893/ Jilid 19
978-602-8062-909/ Jilid 20
978-602-8062-916/ Jilid 21

 


 

 

 

 

 


 

Ukuran
17 x 24cm
 
Kover
Hard
 
Berat
9200 gr /PAKET
1000 gr / Jilid 15
1000 gr / Jilid 16
1200 gr / Jilid 17
1200 gr / Jilid 18
1400 gr / Jilid 19
1200 gr / Jilid 20
1200gr / Jilid 21

 


 

 

Jumlah Halaman

Jilid 15 : 632 halaman 2 warna
Jilid 16 : 610 halaman 2 warna
Jilid 17 : 856 halaman 2 warna
Jilid 18 : 721 halaman 2 warna
Jilid 19 : 854 halaman 2 warna
Jilid 20 : 776 halaman 2 warna
Jilid 21 : 768 halaman 2 warna
 
Jenis Kertas
HVS

 


 CETAKAN KE 1

 

Sales PIS

Layanan SMS / WA

+62-8190-8961-775


Senin - Jumat

08.00 - 14.00 WIB

 

Form Contact

 

Data Anda